Chakra Reiki & Feng Shui

Amethyst Cho Ku Rei Pendulum

$9.95
-16%

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Anointing Oil

$8.95 $7.50

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Energy Generator

$21.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Gemstone Pendant

$9.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Insight Oracle

$23.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Palm Wax Candles

$10.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Pendulum Board

$22.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Chakra Pendulum Mat

$4.95
+
Out of stock
$27.95

Candle Holders

Chakra Votive Holder

$3.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Cho Ku Rei Pendulum

$8.95

Chakra Reiki & Feng Shui

Dragon Feng Shui Bell Statue

$21.95